هنرجوی عزیز سلام به شما تریک میگوییم که اولین قدم رو به سوی پرورش کلام و بیان خودتون برداشتید

ابتدا از دوره مقدماتی شروع کنید 10 جلسه  

شروع دوره مقدماتی

فصل دوم آموزش

پارت اول دوره الماس

سلام دانشجو عزیز به دوره بی نظیر فن بیان الماس خوش آمدید

لازمه دیدن هر درس انجام کامل و اجرا تمرینات عملی درس قبل میباشد

لطفا از دیدن دروس بدون انجام تمرینات پیش نیاز قبلی پرهیز کنید

لطفا هر روز یک درس و روز بعد تمرینات رو عملی انجام بدهیدپارت دوم

الگوریتمهای سخنرانی***********************************

آپدیت

فن بیان زیبا پلاس خلاصه 24 درس قبلی و انگیزشی میباشد


انتشار درس چهارم فن بیان زیبا پلاس 1401/04/20