دوست عزیز سلام 

برای حضور در هلدینگ محمد حسن الهی و دریافت وقت مشاوره با شماره زیر سرکار خانم معنوی هماهنگ کنید

09201323711